Botanike (Dance_lab collective)

botanike_oaza

botanike_2

 

botanike3

 

"Botanike gledamo kao prostore, vile, nimfe, snove, bajke, šume, vrtove… Ulaskom u njihov svijet i dalje smo suočeni s artefaktima sadašnjosti na neo-romantičarski i uzbudljiv način. Ovaj projekt nije kritika kasnog kapitalizma, već suočavanje s kulturom današnjice kao evolucijskog dostignuća kojeg je suvišno zaobilaziti. Botanički vrtovi aka Botanike također su parafraza simultanog očuvanja različitih plesnih formi sugerirajući namjerno iskorištavanje potencijala tekovina kazališne, plesne, digitalne i pop kulture." - Martina Granić

 

 

 

Botanike autorica Martine Granić i Ane Mrak upadaju na hrvatsku plesnu scenu u trenutku u kojem se bojimo sami sebe, jednako kao što se svi zajedno bojimo za kompletnu budućnost svijeta pa tek onda umjetnosti. Je li zaista došao kraj svijeta, svemira i arta i više se nema što reći pa ćemo brže bolje pohitati na Youtube i reciklirati svekoliku povijest koja je sada u obliku slika i videa dostupna online? Seems legit. Everybody does it. Ana, Martina i njihov plesački tim odlučile su navući izazovne kostime poput onih u treš spotu pop hita Blurred lines i inspirirati svoja tijela da izbace iz sebe najbolje moguće pokrete, čak i one koji ne pripadaju nijhovoj vlastitoj povijesti, ali pripadaju njihovom globaliziranom Youtube ekranu. Drugost ili originalnost se ovdje ne dovode u pitanje, nego se slobodno koriste aproprijacijom da bi jasno izrekle stav – ja pripadam suvremenosti ili (kraju) svijeta. - Irena Tomašić

 

botanike_5

 

Koreografija: Martina Granić & Ana Mrak
Izvođači: Matea Bilosnić, Dina Ekštajn, Martina Granić, Andreja Jandrić (ZPA), Ana Mrak, Martina Tomić, Ana Vnučec, Mia Zalukar
Muzika: N. Mihaljević / Soft Temple II

 

Sijelo

Sijelo

product design, design research